Privacitat

El lloc web www.narezcuart.com (en endavant, el “Lloc Web”) gestionat per Dolça Pastisseria SL amb CIF B57952236 (en endavant, Dolça o “la Societat”), compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com en qualsevol altra llei nacional que sigui aplicable.

La Societat es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

1.- Responsable i finalitats del tractament de les teves dades personals.

Les teves dades personals que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà del lloc web, ja sigui per la navegació en el mateix, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per la Societat, les dades identificatives podràs trobar a l’apartat Identificació de la secció Avís Legal de la nostra web, amb les següents finalitats:

 

a .- Garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial amb tu (atenent a les teves consultes i sol·licituds relatives als productes i serveis que oferim).

b .- Assegurar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual entre les dues parts.

c .- Utilitzar les teves dades personals per millorar els productes i serveis que oferim, i per facilitar-te l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics que puguin ser del teu interès.

d .- Proporcionar-te una millor experiència i accés a determinades funcionalitats del lloc web; si és el cas, mitjançant l’elaboració de perfils mitjançant mecanismes automatitzats.

 

2.- Legitimació del tractament de les teves dades personals.

En el cas de ser clients, la base legal per a les finalitats (a) i (b) és l’execució d’un contracte consistent en garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial i contractual amb tu. Per a les finalitats (c) i (d) la base legal està basada en el consentiment que et demanarem al costat de cada formulari on obtinguem les teves dades.

Per potencials clients, la base legal per a les finalitats (a), (c) i (d) estan basades en el consentiment que et demanarem al costat de cada formulari on obtinguem les teves dades.

 

3.- Termini de conservació de les teves dades personals.

En cas de ser client, les teves dades es conservaran mentre la relació contractual continuï vigent, i una vegada finalitzada, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

En cas de ser client potencial, les dades es conservaran mentre no t’oposis al tractament fins a un màxim de 5 anys.

4.- Destinataris de les teves dades personals.

T’informem que les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells tercers la intervenció sigui necessària per a la correcta gestió de la nostra relació comercial. Particularment, t’informem que les teves dades podran ser cedides, en cas que ho demani, a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

 

5.- Drets que pots exercir sobre el tractament de les teves dades personals.

Com a usuari del lloc web, tens dret a obtenir confirmació sobre si La Societat estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Societat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les teves dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

T’informem que podràs exercir els teus drets, a través de l’adreça de correu electrònic info@narezcuart.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a La Societat en l’adreça especificada en les dades identificatives inclosos en l’Avís Legal del nostre web.

La sol·licitud d’exercici de qualssevol dels teus drets ha d’anar acompanyada d’una còpia del document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).